Menu

Om kontingent

image

Om kontingent

Medlemskab af foreningen medfører pligt til at betale kontingent. Størrelsen af medlemskontingentet og tidspunktet for opkrævningen fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.

Generalforsamlingen den 24.februar 2016 vedtog, at der fremadrettet opkræves kontingent 2 gange årligt, forårskontingent og efterårskontingent. Så snart DBU’s annoncerede kontingentopkrævningssystem lanceres, overgår vi til dette. Indtil da benyttes betaling på nettet via udsendt link. Kontingentstørrelsen er og har været uændret i flere år.

Som eksempel betaler børn 2*550 kr. = 1100 kr. pr. år. Altså 100 kr. i måneden med betalingsfri i sommerferien/juli.

 

Hvordan betaler jeg kontingent?

Du følger vejledningen under punktet kontingent

 

Hvad får jeg for mit kontingent?

Som medlem af Rødekro IF fodbold bliver man først og fremmest en del af en fodboldklub, en forening, et fællesskab omkring en fælles interesse for fodbolden.

Derudover betaler man via sit medlemskab og kontingent for:

 -Mulighed for i fællesskab med andre at lege, træne, spille kampe, turneringer, stævner osv. hele året rundt. Det bliver for de flestes vedkommende til rigtig mange timer på græsset, kunstgræsset og i hallen.

 -Udgifterne i forbindelse med kampe, fx turneringsudgifter, stævnegebyrer og dommerbetaling.

 -Gratis deltagelse i foreningsarrangementer.

 -Gennem vores samarbejdsaftale med SønderjyskE at købe billige superligabilletter, enten i forbindelse med holdture til superliga på Haderslev Fodboldstadion eller personligt Dansani Ungdomskort.

 -Udgifter til indkøb, forvaltning og vedligehold af materialer som bolde, toppe, overtræksveste, trappestiger, spilletøj osv.

 -Udgifter til uddannelse af de frivillige trænere og ledere. Vi har en målsætning om at sørge for og opfordre til uddannelse for alle de trænere, der har mulighed for det.

 -Udgifter til påklædning af vores frivillige trænere.

 -Udgifter til sociale arrangementer til pleje af alle vores frivillige.

 -Udgifter i forbindelse med administration af en forening med over 400 medlemmer.

 -At nyde godt af at frivillige stiller en service til rådighed i form af ledelse, styring og koordinering af alle de mange opgaver, der skal klares i det daglige, fx tilmelding af hold til turneringer og stævner, fordeling af baner, kunstgræs og haltid til træning og kampe, understøttelse af trænernes sportslige arbejde, indkøb og udlevering af materialer, deltagelse i møder og koordinering med DBU Jylland og SønderjyskE Center Syd.

 -At nyde godt af at frivillige bruger tid på at være i dialog med Aabenraa Kommune om foreningens rammebetingelser, fx pleje af baner, mål, omklædningsrum og mødelokaler mv.

 -At nyde godt af frivillige skaffer aktiviteter som DBU’s fodboldskole, DBU’s Skattejagten til byen og finder frivillige til disse.

 -At nyde godt af frivillige der hvert år anden lørdag i september arrangerer stort børnefodboldstævne på Fladhøj Idrætscenter.

 -Mulighed for at benytte lokalerne på Fladhøj Idrætscenter i forbindelse med foreningsrelaterede aktiviteter såsom træningslejre, afslutninger og hygge i forbindelse med træning og kamp.

 -Stemmeret på klubbens generalforsamling

 Der kan og skal ikke i en forening sættes et 1-1 forhold imellem det enkelte medlems kontingent, og det der opleves modtaget i den anden ende. Nogle af de ovennævnte udgifter vil fx ikke være relateret til alle hold og spillere til enhver tid, men set over tid, vil alle få deres andel.

 

Kan jeg nøjes med at betale kontingent?

Nej, medlemskab af en forening kræver at man bidrager. Det er ikke en vare man køber, men et fællesskab man får lov at deltage i. Rødekro IF fodbold kan ikke drives uden frivilligt arbejde, og man vil som medlem af Rødekro IF fodbold eller forældre til børne- og ungdomsspillere blive involveret i foreningens aktiviteter, samt aktiviteter der skaffer midler til foreningens drift, fx det store børnefodboldstævne.

Luk